Điểm thi lần 2 môn pháp luật Cao đẳng 2016

SV khiếu nại về điểm thi lần 2 môn pháp luật, hệ cao đẳng 2016, liên hệ thầy huấn lúc 12h45, thứ 4, 16/1/2019, tại văn phòng khoa GDĐC. 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CD-TH-16MB.pdf 71.652 KB
2 CD-OTO-16.pdf 87.973 KB
3 CD-NL-16.pdf 83.846 KB
4 CD-DTTT-16VT.pdf 76.335 KB
5 CD-DTTT-16MT.pdf 71.785 KB
6 CD-DT-16.pdf 78.167 KB
7 CD-DIEN-16.pdf 78.396 KB
8 CD-CK-16.pdf 84.212 KB
9 CD-CDT-16.pdf 72.736 KB