Điểm pháp luật lớp TC CKĐL 18AB - TC NL 18

LỊCH THI LẦN 2, LÚC 9H45, THỨ 7, NGÀY 23/2/2019, PHÒNG C5.2

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TC-NL-18.pdf 287.226 KB
2 TC-CKDL-18B.pdf 287.672 KB
3 TC-CKDL-18A.pdf 288.068 KB