Điểm môn chính trị các lớp CĐN khóa 18 thầy Cương dạy

MỌI THẮC MẮC VỀ ĐIỂM THI SINH VIÊN LIÊN HỆ THẦY CƯƠNG TẠI VĂN PHÒNG KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG – LẦU 2 NHÀ E. SDT: 0983.934.945

 CHỈ GIẢI QUYẾT THẮC MẮC ĐIỂM CỦA SINH VIÊN TRONG  NGÀY THỨ 2,3,4,5,6            ( NGÀY 24,25,26,27,28/6/2019).

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 THONG-BAO.docx 13.107 KB
2 CDNKTML18A.pdf 99.173 KB
3 CDN-KTML18B.pdf 101.129 KB
4 CDN-KTDN-18.pdf 98.577 KB
5 CDN-DCN-18E.pdf 99.161 KB