Điểm tổng kết HKP Môn VLĐC HKI năm học 2017_2018 Update 16h00 04/11/2018

Điểm tổng kết HKP Môn VLĐC HKI năm học 2017_2018 Update 16h00 04/11/2018

SV download file được đính kèm phía dưới về máy để xem!

GV: NGUYỄN HỒNG GIANG