Điểm tổng kết HKP Môn VLĐC HKI năm học 2017_2018

Điểm tổng kết HKP Môn VLĐC HKI năm học 2017_2018

SV download file được đính kèm phía dưới về máy để xem!

GV: NGUYỄN HỒNG GIANG

THÔNG BÁO:

Sau khi SV xem điểm, nếu có khiếu nại về điểm liên hệ trực tiếp thầy Giang vào các khoảng thời gian sau:

1. Sáng thứ 5 ngày 04/01/2018 từ 10h đến 11h

2. Chiều thứ 5 ngày 04/01/2018 từ 15h đến 16h

Sau các khoảng thời gian trên mọi khiếu nại về điểm không được giải quyết.

Chú ý: Không tiếp sinh viên qua điện thoại!

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Bang-Diem-Chi-Tiet.pdf 105.218 KB
2 Bang-diem-thanh-phan.pdf 559.217 KB