Điểm VLĐC lớp CK18A-18E-CĐT18A-TĐ18A

Thắc mắc điểm liên hệ qua mail: ngovanthien@caothang.edu.vn Chú ý: Bạn Bùi Trần Xuân Khoa 2 điểm, không có tên trong danh sách

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Diem-VLDC-lop-CK18A-18E,CDT18A-TD18A.rar 1119.106 KB