Đội ngũ giảng viên của khoa

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

Khoa giảng dạy các môn chung của trường về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Gồm 2 Bộ môn

I.Bộ môn Lý luận chính trị - thể dục - quân sự 

A.Tổ Lý luận chính trị - Pháp luật

1. Ths. - NCS: Phạm Đình Huấn - Trưởng Khoa - SĐT: 01234223006 - Email: huancaothang@yahoo.com.

2. Th.s - NCS: Cao Văn Dương - Phó Trưởng BM - SĐT: 0909182848 - 0966662252.

3. Th.s: Nguyễn Văn Cương.

4. Th.s: Đặng Đôn Lai.

B. Tổ GDTC - GDQP

5. Th.s: Nguyễn Thanh Hoa - SĐT: 0983655939 - Khoa phân công Phụ trách Giáo dục thể chất và Quốc phòng 

II. Bộ môn Văn hóa - Ngoại ngữ

A. Tổ Văn hóa

1. TS Ngô Văn Thiện - Trưởng BM - SĐT: 0938301161.

2. TS Lưu Gia Thiện.

3. CN - HVCH: Nguyễn Hồng Giang.

4. TS Nguyễn Tấn Hoàng.

5. Th.s: Tống Minh Hải.

6. Th.s: Bùi Minh Quân.

7. Th.s: Vũ Thị Ngọc Mai.

B. Tổ Ngoại ngữ

1. CN - HVCH: Nguyễn Hữu Vân - Phó Trưởng BM - SĐT: 0908734536 - 0918734536.

2. CN - HVCH: Nhâm Chí Bửu.

3. CN: Nguyễn Phước Thảo.

4. CN: Nguyễn Lâm Ánh Dương