Điểm thi + Tổng kết lần 2 môn VLĐC các lớp CĐ Ô TÔ 15 thầy NGUYỄN HỒNG GIANG Giảng Dạy

Điểm thi + Tổng kết lần 2 môn VLĐC các lớp CĐ Ô TÔ 15 thầy NGUYỄN HỒNG GIANG Giảng Dạy 

Theo link sau: https://drive.google.com/open?id=0B5kgVfcirxEjMlF0dWpDbDVkVG8

Thông Báo: Sinh viên xem điểm thi của mình
Mọi khiếu nại, sinh viên gặp trực tiếp thầy Giang theo lịch sau:
1. Sáng thứ 3: 2/8/2018 tại văn phòng khoa GDĐC từ 9h-11h
2. Chiều thứ 3: 2/8/2018 tại văn phòng khoa GDĐC từ 13h-15h (Hạn chót)
Mọi khiếu nại ngoài thời gian trên không được giải quyết.