V/v nộp lệ phí thi lần 2 các môn chính trị CĐN 2015, NNLCBCCNM-L 2016

Theo quy định sv thi lần 2 phải nộp lệ phí trước ngày thi. Tuy nhiên, hiện có 1 bộ phận sv chưa nộp lệ phí, có làm bài. Nay khoa xem xét và cho phép sv nộp lệ phí từ thứ 4,5 (ngày 5/7 và 6/7) tại P.Tài chính - kế toán. 

Sau khi nộp lệ phí xong sv viết đơn nói rõ họ tên, lớp, môn, lý do nộp lệ phí trễ, ngày thứ 6 (7/7/2017), từ 7h-8h gặp Thầy Huấn tại khoa GDĐC NỘP ĐƠN VÀ XEM ĐIỂM THI LẦN 2.

TP.HCM, ngày 4/7/2017

PHẠM ĐÌNH HUẤN