Lịch thi lần 2 môn chính trị TC ĐT 17 - TC OTO 17 - TC TH 17 - TC SCCK 17