Lịch thi lần 2, môn pháp luật đại cương, các lớp CĐKT16, CĐTĐ16A,B