Điểm thi pháp luật lần 2 hệ cao đẳng 2018

SV khiếu nại điểm thì liên hệ thầy Huấn lúc 12h thứ 2 (4/3/2019) tại khoa GDĐC dãy E lầu 2.

Những SV chưa nộp lệ phì thì nộp trong buổi sáng thứ 2, lúc 12h lên khoa GDĐC gặp thầy Huấn để cập nhật điểm

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CD-TH-18.pdf 71.508 KB
2 CD-TD18.pdf 75.831 KB
3 CD-OTO-18.pdf 87.924 KB
4 CD-NL-18.pdf 84.696 KB
5 CD-KT-18.pdf 73.489 KB
6 CD-DTTT-18.pdf 76.038 KB
7 CD-CK-18.pdf 94.961 KB
8 CD-CDT-18.pdf 77.923 KB