Điểm thi môn pháp luật lớp CDN KTML 19B - CDN DTCN 19B - CDN HÀN 19