Điểm thi môn chính trị 1 các lớp CĐN KTML 17A, CĐN ĐCN 17C và pháp luật CĐN CGKL 17B

SV khiếu nại liên hệ thầy Huấn: huancaothang@gmail.com 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN-CGKL-17B.pdf 271.809 KB
2 CDN-KTML-17A.pdf 276.011 KB
3 CDN-DCN-17C.pdf 268.65 KB