Điểm thi lần các môn Pháp luật TC 18 - Chính trị 1 - Chính trị 2

SV THẮC MẮC VỀ ĐIỂM THÌ LIÊN HỆ THẦY HUẤN CHIỀU THỨ 6 (1/3/2019) ĐT: 0908223006

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN-KTML-17.pdf 75.352 KB
2 CDN-KTDN-17.pdf 74.667 KB
3 CD-KT-17.pdf 72.904 KB
4 CDN-SCMT-17.pdf 85.139 KB
5 CDN-SCCK-17.pdf 88.589 KB
6 CDN-QTM-17.pdf 81.032 KB
7 CDN-OTO-17.pdf 86.594 KB
8 CDN-HAN-18.pdf 76.853 KB
9 CDN-DTCN-17.pdf 80.054 KB
10 CDN-CGKL-17.pdf 86.983 KB
11 TC-NL-18.pdf 73.332 KB
12 TC-CKDL-18AB.pdf 76.86 KB