Điểm thi lần 2 pháp luật hệ cao đẳng nghề 2018

SV khiếu nại về điểm thì liên hệ thầy Huấn lúc 12h ngày thứ 2 (4/3/2019)

SV chưa nộp lệ phí thì nộp trong sáng thứ 2, lúc 12h thứ 2 (4/3/2019) lên khoa GDDC gặp thầy Huấn để xem điểm

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDNSCMT18.pdf 73.181 KB
2 CDNSCCK18.pdf 70.955 KB
3 CDNQTM18.pdf 74.165 KB
4 CDNOTO18.pdf 90.281 KB
5 CDNKTML18.pdf 83.347 KB
6 CDNKT18.pdf 71.03 KB
7 CDNHAN-18.pdf 70.826 KB
8 CDNDTCN18.pdf 74.968 KB
9 CDNDCN18.pdf 101.563 KB