Điểm thi lần 2 pháp luật CĐN 2017

SV khiếu nại về điểm liên Thầy Huấn: 0908223006

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN-SCMT-17.pdf 84.353 KB
2 CDN-SCCK-17.pdf 96.523 KB
3 CDN-QTMT-17.pdf 93.953 KB
4 CDN-OTO-17.pdf 101.352 KB
5 CDN-KTML-17.pdf 94.511 KB
6 CDN-KT-17.pdf 76.462 KB
7 CDN-HAN-17.pdf 73.911 KB
8 CDN-DTCN-17.pdf 77.768 KB
9 CDN-DCN-17.pdf 103.136 KB