Điểm thi lần 2 môn pháp luật TC ĐCN 18 - TC CKCT 18

HS CÓ KHIẾU NẠI VỀ ĐIỂM THÌ LIÊN HỆ THẦY HUẤN 0908223006

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 PHAP-LUAT-TC-CKCT-18.pdf 72.933 KB
2 PHAP-LUAT-TC-DCN-18.pdf 73.841 KB