Điểm thi lần 2 môn chính trị 2 cao đẳng 2017 và chính trị TC CTCK 17 - TC ĐCN 17

HSSV KHIẾU NẠI VỀ ĐIỂM THI, SÁNG THỨ 7 (29/6/2019), LÚC 7H30 CÓ MẶT TẠI KHOA GDĐC ĐỂ KHIẾU NẠI - GẶP THẦY HUẤN 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TC-DCN-17.pdf 87.06 KB
2 TC-CKCT-17.pdf 81.253 KB
3 CD-TH-17.pdf 86.271 KB
4 CD-TD-17.pdf 86.012 KB
5 CD-OTO-17.pdf 90.838 KB
6 CD-NL-17.pdf 86.31 KB
7 CD-DTTT-17.pdf 85.089 KB
8 CD-DT-17.pdf 104.31 KB
9 CD-CK-17.pdf 94.308 KB
10 CD-CDT-17.pdf 84.046 KB