Điểm thi lần 2 môn chính trị 1 các lớp thầy Huấn dạy

SV khiếu nại liên hệ: phamdinhhuan@caothang.edu.vn

điện thoại: 0908223006

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CD-TH-18-ABCD.pdf 80.067 KB
2 CD-OTO-18CD.pdf 78.606 KB
3 CD-DTTT-18A.pdf 74.974 KB
4 CD-DDT-18A.pdf 74.758 KB