Điểm thi lần 2 các môn chính trị 1,2 lớp CĐN KTML17, CĐN KTDN 17, CĐN HÀN 17