Điểm thi lần 2, môn chính trị CĐN 2015

SV KHIẾU NẠI VỀ ĐIỂM LIÊN HỆ THẦY HUẤN: 01234223006 (GỌI GIỜ HÀNH CHÍNH)

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CHINH-TRI-CDN-2015.rar 58.696 KB