Điểm TK Môn Chinh Tri Lop TC CKDL 17A, TC CKDL 17B (Thay Cuong giang Day)

                      Thông Báo

Sinh viên xem điểm khiếu nại trong 2 ngày chủ nhật (6.1.2019) và thứ 2 (7.1.2019).

Sau 2 ngày này Giảng viên không giải quyết nữa.

Khiếu nại liên hệ Thầy Cương, Khoa Giáo dục đại cương. Lầu 2 nhà E

Đt: 0983.934.945

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Thong-Bao-Khieu-Nai.docx 13.27 KB
2 TC-CKDL-17B-Chinh-tri.xls 55.808 KB
3 TC-CKDL-17A-Chinh-tri.xls 55.296 KB