ĐIỂM MÔN: TT HỒ CHÍ MINH- CÁC LỚP CÔ TRANG PHỤ TRÁCH