ĐIỂM MÔN CHÍNH TRỊ- CÁC LỚP THẦY DƯƠNG PHỤ TRÁCH

Sinh viên khiếu nại thì nhắn tin trực tiếp số: 0966662252. Hoặc liên hệ trực tiếp khoa vào sáng thứ 2 ngày 21/1/19 hết hạn.