Điểm TK Môn Chính Trị 1 CĐ O TO17A, CĐ O TO17F

Điểm TK Môn Chính Trị 1 CĐ O TO17A, CĐ O TO17F

THÔNG BÁO

Điểm môn chính trị

Sinh viên khiếu nại giải quyết trong ngày thứ 4 (16/1/2019) và Thứ 5 (17/1/2019). Sau ngày này không giải quyết nữa. Gặp cô Phương trên khoa Giáo dục đại cương, lầu 2 nhà e. SDT. 0909100283

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Thong-Bao-Co-Phuong.docx 13.45 KB
2 cdoto17F-co-Phuong.pdf 105.723 KB
3 cd-oto17A-co-Phuong.pdf 113.249 KB