Thông báo

Ngày: 26-12-2016 | Lượt xem: 785
LỚP: CĐNL 15A VÀ CĐ ĐĐT 15A
Ngày: 21-12-2016 | Lượt xem: 1105
Ngày: 29-09-2016 | Lượt xem: 848
Môn: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ MÔN CHÍNH TRỊ Lớp học bắt đầu từ tuần 5 - 20 (01.10. 2016 đến 14.1. 2017) Phòng: F6. 13 . Sinh viên xem lịch học chi tiết tại bảng thông báo của khoa giáo dục đại cương, lầu 2, khu nhà E.
Ngày: 11-09-2016 | Lượt xem: 516
|< < ... 13 14 15 16 17 > >|
Trang: 15 / 17