Thông báo

Ngày: 26-12-2016 | Lượt xem: 739
LỚP: CĐNL 15A VÀ CĐ ĐĐT 15A
Ngày: 21-12-2016 | Lượt xem: 1067
Ngày: 29-09-2016 | Lượt xem: 796
Môn: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ MÔN CHÍNH TRỊ Lớp học bắt đầu từ tuần 5 - 20 (01.10. 2016 đến 14.1. 2017) Phòng: F6. 13 . Sinh viên xem lịch học chi tiết tại bảng thông báo của khoa giáo dục đại cương, lầu 2, khu nhà E.
Ngày: 11-09-2016 | Lượt xem: 463
Ngày: 11-07-2016 | Lượt xem: 1052
Mọi thắc măc liên hệ trực tiếp thầy Dương tai khoa: thời gian từ 8h00 đến 10h00 ngày 12,13/7/2016 hết hạn (hoac nhắn tin caovanduongct@yahoo.com)
|< < ... 13 14 15 16 17 > >|
Trang: 15 / 17