Tổ Lý luận chính trị - Pháp luật

Ngày: 26-12-2016 | Lượt xem: 699
LỚP: CĐNL 15A VÀ CĐ ĐĐT 15A
Ngày: 21-12-2016 | Lượt xem: 1027
Ngày: 29-09-2016 | Lượt xem: 749
Môn: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ MÔN CHÍNH TRỊ Lớp học bắt đầu từ tuần 5 - 20 (01.10. 2016 đến 14.1. 2017) Phòng: F6. 13 . Sinh viên xem lịch học chi tiết tại bảng thông báo của khoa giáo dục đại cương, lầu 2, khu nhà E.
Ngày: 11-09-2016 | Lượt xem: 412
Ngày: 24-08-2016 | Lượt xem: 1753
|< < ... 12 13 14 15 16 ... > >|
Trang: 14 / 17