Điểm thi môn Giáo dục quốc phòng năm học 2015 - 2016

Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa (đt: 0983655936) tại khoa GDĐC. Sau ngày 7/6, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Diem-GDQP-CD15.rar 265.394 KB
2 Diem-GDQP-CDN15.rar 184.337 KB
3 Diem-GDQP-TC15.rar 101.338 KB