Thông báo V/v phát chứng chỉ môn GDTC – GDQP cho khóa CĐN 13

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
BỘ MÔN LLCT – GDTC – GDQP

TP HCM, ngày 03 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc phát chứng chỉ môn GDTC – GDQP

Bộ môn LLCT - GDTC - GDQP thông báo đến những em Sinh viên hệ CĐCN khoá 13 như sau:

Thời gian phát chứng chỉ GDTC và GDQP tại Khoa Giáo Dục Đại Cương.

Thứ

Ngày

Giờ phát

Lớp

Ba

8/9

08h00 – 10h00

CĐ CK13B, CĐ CK13C

13h00 – 15h00

CĐ CK13A, CĐ CK13D

9/9

08h00 – 10h00

CĐ CĐT13B, CĐ CĐT13S, CĐ KT13

13h00 – 15h00

CĐ CK13E, CĐ CĐT13A,

Năm

10/9

08h00 – 10h00

CĐ ÔTÔ13C, CĐ ÔTÔ13D

13h00 – 15h00

CĐ ÔTÔ13A, CĐ ÔTÔ13B

Hai

14/9

08h00 – 10h00

Học ghép

 

 

Ba

15/9

08h00 – 10h00

CĐ Đ ĐT13B, CĐ Đ ĐT13C

13h00 – 15h00

CĐ NL13, CĐ Đ ĐT13A

16/9

08h00 – 10h00

CĐ Đ ĐT13E, CĐ TĐ13B,

13h00 – 15h00

CĐ Đ ĐT13D, CĐ TĐ13A

Năm

17/9

08h00 – 10h00

CĐ ĐTTT13B, CĐ TH13B, CĐ TH13C

13h00 – 15h00

CĐ ĐTTT13A, CĐ TH13A

Hai

21/9

08h00 – 10h00

Học ghép

 

 

* Lưu ý:

- Nhận theo đúng thời gian trên lịch. Không nhận thay bạn khác, khi đi mang theo thẻ SV.

- Sau thời gian trên, Bộ môn sẽ ngừng phát chứng chỉ và chỉ phát lại cùng với khoá CĐCN 14 vào tháng 9/2016.

- Mọi chi tiết liên hệ cô Hoa: 0983655936.

Nơi nhận:     

- Phòng CTCT (lưu)                                                         P.Bộ môn LLCT-GDTC-GDQP

- Niêm yết                                                                                            (đã ký)

- Website                                                                                   TỐNG NGỌC HIỆP