Thông báo V/v Học ghép môn GDTC HK 2 năm học 2015-2016

cdgbdfgdf

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
BỘ MÔN LLCT – GDTC – GDQP

TP HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Học ghép môn GDTC

Bộ môn GDTC – GDQP thông báo đến những em SV nợ các học phần GDTC đăng ký học trả nợ với khóa 2015 (HK2) như sau:

1. Thời gian học ghép:

- SV (hệ TCCN) học ghép môn Bơi lội với hệ TCCN 15 bắt đầu từ thứ Ba, tuần 27 (Buổi sáng ghép cùng lớp TC CKCT 15B từ 7h00 đến 8h30; Buổi chiều ghép cùng lớp TC CKCT 15A từ 13h30 đến 15h00).

- SV (hệ CĐN) học ghép môn Bơi lội với hệ CĐN 15 bắt đầu từ thứ Ba, tuần 29 (Buổi sáng ghép cùng lớp CĐN CGKL 15B từ 8h30 đến 10h45; Buổi chiều ghép cùng lớp CĐN CGKL 15A từ 15h00 đến 17h15).

- SV (hệ CĐCN) học ghép môn Bóng chuyền với hệ CĐCN 14 bắt đầu từ thứ Ba, tuần 28. (Buổi sáng ghép cùng lớp CĐ CK 15B từ 7h00 đến 8h30; Buổi chiều ghép cùng lớp CĐ CK  15A từ 13h30 đến 15h00).

2. Thủ tục:

- Đăng ký theo quy định của Phòng đào tạo. Đóng tiền tại Phòng tài vụ để nhận biên lai học lại và nộp lại cho bộ môn GDTC - GDQP. Ngoài ra với môn Bơi lội, SV liên hệ Thầy Tống Ngọc Hiệp (Khoa GDĐC – ĐT: 0913751066) để đăng ký mua thẻ bơi.

- Lưu ý sinh viên đăng ký đúng theo thời hạn.

Nơi nhận:                                                                                                  

- Phòng Đào tạo (lưu)                                                      P.Bộ môn LLCT-GDTC-GDQP

- Niêm yết                                                                                            (Đã ký)

- Website

                                                                                                  TỐNG NGỌC HIỆP