Thông báo và Kế hoạch học GDQP hệ CĐ nghề 16 và CĐ 16

Sinh vên Cao đẳng nghề 16 và Cao đẳng 16 xem Thông báo và Kế hoạch học môn GDQP trong file đính kèm.

Sinh viên học ghép vui lòng đọc thông báo và thực hiện theo.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 3.-KE-HOACH-HOC-GDQP-CDN---CD-16.doc 93.184 KB
2 4.THONG-BAO-HOC-GDQP-CDN---CD16.doc 72.192 KB