THỜI KHÓA BIỂU HỌC GDTC Học kỳ I - KHÓA 2018

Sinh viên khóa 18 đi học theo TKB đính kèm dưới đây.

Nhóm SV học ghép khi đi học mang theo biên lai đăng ký học ghép.

Học ghép môn Bơi cần đăng ký mua thêm thẻ bơi cùng với khóa 18 tại khu vực cầu thang hội trường A

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TKB-HK-1---2018.doc 59.392 KB