THỜI KHÓA BIỂU HỌC GDTC HỌC KỲ II - KHÓA 2018

Sinh viên khóa 18 đi học theo TKB đính kèm dưới đây.

Nhóm SV học ghép khi đi học mang theo biên lai đăng ký học ghép.

Học ghép môn Bơi cần đăng ký mua thêm thẻ bơi cùng tại hồ bơi Phú Thọ, liên hệ cô Hoa: 0983655936

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TKB-HK-2---2018.doc 59.904 KB