Thông báo

Ngày: 17-10-2017 | Lượt xem: 542
TKB học kỳ phụ các môn Toán-lý-Hóa-TCĐ-XSTK-HĐC Chú ý: Chú ý: Môn Vật lý Đại cương Thứ 7: Thầy Giang kẹt việc, SV được nghỉ Chủ Nhật: Học bình thường
Ngày: 14-10-2017 | Lượt xem: 422
Lịch học kỳ phụ các môn Toán-Lý-Hóa-TCĐ-XSTK sẽ bắt đầu học từ 21 tháng 10 năm 2017 Các em theo dõi học nhé
Ngày: 07-09-2017 | Lượt xem: 462
Sinh viên xem thông báo và đăng ký đúng theo lịch.
Ngày: 13-03-2017 | Lượt xem: 537
1
Trang: 1 / 1