Điểm thi

Ngày: 17-04-2018 | Lượt xem: 556
Ngày: 12-01-2017 | Lượt xem: 3459
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa tại khoa GDĐC (ĐT:0983655936) . Sau 10h thứ Hai ngày 20/2/2017, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
1 2 > >|
Trang: 1 / 2