Điểm thi

Ngày: 30-01-2018 | Lượt xem: 478
Ngày: 12-01-2017 | Lượt xem: 2841
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa tại khoa GDĐC (ĐT:0983655936) . Sau 10h thứ Hai ngày 20/2/2017, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Ngày: 23-05-2016 | Lượt xem: 3300
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa (đt: 0983655936) tại khoa GDĐC. Sau ngày 7/6, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
1
Trang: 1 / 1