Tổ Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Ngày: 10-06-2019 | Lượt xem: 1755
Ngày: 10-06-2019 | Lượt xem: 383
Ngày: 29-12-2018 | Lượt xem: 1600
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa , Khoa GDĐC (ĐT:0983655936) từ 8h - 10h sáng Thứ Hai ngày 07/01 . Sau 10h thứ Hai ngày 07/01/2019, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Ngày: 21-12-2018 | Lượt xem: 764
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa , Khoa GDĐC (ĐT:0983655936) từ 8h - 10h sáng Thứ Hai ngày 07/01 . Sau 10h thứ Hai ngày 07/01/2019, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Ngày: 17-12-2018 | Lượt xem: 1208
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa , Khoa GDĐC (ĐT:0983655936) từ 8h - 10h sáng Thứ Hai ngày 17/12 và 24/12 . Sau 10h thứ Hai ngày24/12/2018, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
1 2 3 ... > >|
Trang: 1 / 4