Tổ Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Ngày: 13-03-2017 | Lượt xem: 393
Ngày: 12-01-2017 | Lượt xem: 2063
Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa tại khoa GDĐC (ĐT:0983655936) . Sau 10h thứ Hai ngày 20/2/2017, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Ngày: 10-01-2017 | Lượt xem: 1026
Lịch chính thức đã dán tại bảng tin sảnh B và bảng tin khoa GDĐC . Sinh viên chú ý theo dõi và đi học đúng theo thời khóa biểu trên.
1 2 > >|
Trang: 1 / 2