Điểm thi lần 2 môn ĐLCMCĐCSVN lớp CĐ ĐĐT 16 và CĐ TĐ 16

SV KHIẾU NẠI VỀ ĐIỂM LIÊN HỆ THẦY HUẤN: huancaothang@gmail.com

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CD-TD-16.pdf 90.009 KB
2 CD-DDT-16.pdf 92.739 KB