Điểm thi chính trị 1 các lớp CĐN ĐCN 17A,B,D - CĐN KTML 17B - CĐN KTDN 17

SV khiếu nại về điểm thì gửi mail cho thầy Huấn:huancaothang@gmail.com

đến hết thứ 5 (12/7). 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CDN-KTML-17B.pdf 274.923 KB
2 CDN-DCN-17D.pdf 266.666 KB
3 CDN-KTDN-17.pdf 261.83 KB
4 CDN-DCN-17B.pdf 270.974 KB
5 CDN-DCN-17A.pdf 276.075 KB