Thông báo: Mời GV thỉnh giảng

Năm học 2016 - 2017 Khoa Giáo dục đại cương có nhu cầu mời GV thỉnh giảng những môn học sau đây:

1/Toán 

2/Lý 

3/Pháp luật

Yêu cầu chung: Tốt nghiệp đúng chuyên ngành.

Ưu tiên cho ứng viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên/thạc sĩ/tiến sĩ/tốt nghiệp từ các trường sư phạm.

liên hệ: Phạm Đình Huấn, số đt: 0908223006. Email: huancaothang@yahoo.com