Danh sách những gv chưa ghi sổ lên lớp đúng quy định

Khoa yêu cầu những gv có tên trong danh sách trước 1/8/2016 lên phòng CTCT-HSSV lầu 5, dãy F, cập nhât đầy đủ sổ lên lớp. Sau thời hạn trên gv nào chưa hoàn thiện sẽ bị xem xét hạ 1 bậc thi đua của tháng, đối với gv thỉnh giảng sẽ không mời giảng vào những học kỳ tiếp theo. Yêu cầu các đ/c cán bộ BM đôn đốc gv thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn.

Lưu ý: Vấn đề này khoa đã thường xuyên nhắc nhở gv trong học kỳ rồi, gv nào chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ là do gv chưa tuân thủ đầy đủ quy định và thông báo của nhà trường, khoa. 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Thong-ke-tinh-hinh-ghi-so-len-lop-cua-GV.xlsx 26.265 KB