Báo cáo khoa học đợt 1-2016

Báo cáo khoa học cấp khoa đợt 1 năm 2016, lúc 8h tại khoa, ngày 27/6/2016. Mời Thầy/Cô và quý vị quan tâm đến dự.