Phim tài liệu “Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời”

Phim tài liệu “Biển đảo Việt Nam _ Nguồn cội tự bao đời”

Bộ môn lý luận CT-TD-QS xin trân trọng giới thiệu đến các bạn bộ phim tài liệu “Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời". Bộ phim tài liệu này do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) xây dựng, đây là một bộ phim nhằm thể hiện chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Bộ phim tài liệu "Biển đảo Việt Nam - nguồn cội tự bao đời" bao gồm 5 tập, thể hiện quá trình thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển, đảo trên biển Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa từ các triều đại phong kiến.

Những chứng cứ lịch sử trong nước cũng như nguồn tư liệu tại nhiều nước trên thế giới đã khẳng định dân tộc Việt Nam thực sự làm chủ Hoàng Sa và Trường Sa đầu tiên, từ quá trình chiếm hữu và thụ đắc chủ quyền biển đảo hợp pháp của các vương triều phong kiến, cho đến việc thực thi và bảo vệ chủ quyền của các nhà nước kế tục ở Việt Nam trong thời hiện đại.

Bộ phim “Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao giờ” sử dụng những tài liệu của Việt Nam ghi nhận quần đảo Hoàng Sa như "Toàn tập Thiên nam tứ chí lộ đồ thư" do Đỗ Bá (tự Công Đạo) biên soạn vào khoảng năm 1686 thời Hậu Lê, hay Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn viết năm 1776, các bộ Chính sử của nhà Lê cho đến nhà Nguyễn, nhất là tấm bản đồ hành chính chính thức của vương triều Nguyễn là "Đại Nam nhất thống toàn đồ" vào năm 1838… đã cho thấy sự hành xử chủ quyền hợp pháp của các nhà nước phong kiến Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Được triển khai từ năm 2012, Đoàn làm phim đã đi đến 9 quốc gia trên thế giới để có những bằng chứng khách quan, thực hiện phỏng vấn những nhà nghiên cứu, các chuyên gia quốc tế cùng các luật sư về biển Đông, nhằm thực hiện bộ phim tài liệu này.

Bộ phim “Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời” cũng được sự cố vấn của các nhà sử học, nhà nghiên cứu biển Đông Việt Nam trong nước và nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam tại nước ngoài.

Tất cả chúng ta đều có thể xem 5 tập của bộ phim tài liệu "Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời" qua internet theo các địa chỉ sau:

TẬP 1: https://www.youtube.com/watch?v=m-nz3bh2S3c

TẬP 2: https://www.youtube.com/watch?v=GjtUlvN0wFw

TẬP 3: https://www.youtube.com/watch?v=oqbPPYnlwZk

TẬP 4: https://www.youtube.com/watch?v=bEdJGxMDD78

TẬP 5: https://www.youtube.com/watch?v=2uvOQHFhM28

PHẠM ĐÌNH HUẤN