Thông báo về lịch học kỳ phụ môn TT HCM - Thầy Huấn dạy

Lớp học kỳ phụ môn TT HCM, thầy Huấn dạy, các bạn học bình thường theo lịch là chiều thứ 2 và chiều thứ 6, phòng F511. Lịch không thay đổi.

TP.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2016