Thoi khoa bieu hoc ky phu he mon Vat ly moi nhat

                                                                                   Thông Báo

                                                                      Thầy gửi cho các em lịch học kỳ phụ hè môn Vat ly cùng danh sách, các em theo dõi để theo học cho đúng nhé

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 DS-SV-HKP-MON-VAT-LY.rar 39.775 KB
2 TKB--HKP-HE-VAT-LY-16072016.xls 55.808 KB