Lịch thi học kỳ phụ môn Tư tưởng HCM hè 2016

Theo lịch các bạn thi lúc 7h45, ngày 12/8, Phòng F310. Tuy nhiên, do phòng F310 chuyển đổi nên các bạn thi lúc 7h45, ngày 12/8, Phòng F511. 

Lưu ý: SV đến trước giờ thi để chuẩn bị và làm thủ tục thi.