Lịch học kỳ phụ môn ĐLCMCĐCSVN - Dự thảo để sv nộp lệ phí