Hướng dẫn nghiệp vụ lên lớp của Giảng Viên

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

TP.HCM, tháng 02 năm 2016

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ GIẢNG VIÊN

I. Trước khi lên lớp

 1. GV phải lập kế hoạch giảng dạy trước khi lên lớp, được bộ môn thông qua.
 2. Soạn đề cương bài giảng chi tiết trước khi lên lớp, được bộ môn thông qua.
 3. Nghiên cứu chuẩn đầu ra môn học; chương trình môn học.
 4. Nghiên cứu kế hoạch đào tạo toàn khóa.  
 5. Nghiên cứu quy định về nội quy lớp học, quy chế đào tạo. (Xem trên web phòng đào tạo; phòng CTCT-HSSV).

 

II. Khi lên lớp

1. Buổi đầu lên lớp GV giới thiệu:

 • Giới thiệu nhân thân của GV: Họ và tên; Khoa/Bộ môn; số điện thoại/email/trang cá nhân (nếu có); trình độ chuyên môn …
 • Số điện thoại liên hệ khi cần hoặc email hoặc các trang thông tin cá nhân (nếu có)
 • Giới thiệu tên môn học, số tiết, số đơn vị học trình
 • Giới thiệu về tài liệu (yêu cầu hssv khi lên lớp phải có tài liệu, đọc tài liệu trước khi lớp). Tài liệu hssv liên hệ tại thư viện trường.
 • Giới thiệu về bài kiểm tra (có mấy bài kiểm tra, hình thức kiểm tra, nội dung kiểm tra …) và thi học kỳ (hình thức thi, nội dung …).

2. GV phổ biến nội quy để HSSV thực hiện

 • Điểm danh mỗi buổi lên lớp (điểm danh gv ghi vào sổ tay)
 • Hssv vắng quá 20% số giờ quy định sẽ bị cấm thi bất cứ lý do gì (trường hợp bị cấm thi hssv đăng ký học lại).
 • Đi trễ sẽ bị xử lý theo quy định (trừ điểm chuyên cần hoặc không được vào lớp)
 • Mặc đồng phục theo quy định, có đầy đủ bảng tên, không đi dép lê
 • Ra vào lớp phải xin phép gv, khi gv vào hoặc ra khỏi lớp hssv phải đứng lên chào
 • Trong quá trình học không làm việc riêng trừ trường hợp gv cho phép
 • Đầu giờ cán bộ lớp lấy sổ đầu bài để gv ghi
 • Hssv xem điểm trên web khoa gdđc

Đây là những nội dung cơ bản ngoài ra gv xem thêm trong nội quy.

3. Cách tính điểm

Trong quá trình học có những cột điểm sau đây, gv ghi vào sổ tay

3.1. Điểm chuyên cần

 • Điểm chuyên cần lấy 10%
 • Gv căn cứ vào kết quả điểm danh, thái độ học tập trên lớp, thái độ thực hiện những nội quy để cho điểm chuyên cần.
 • Thang điểm chuyên cần từ 0 đến 10.

Gv xem thêm trong nội quy để cho điểm chuyên cần chính xác

3.2. Điểm trung bình kiểm tra

 • Tùy vào môn học mà quy định số bài kiểm tra và hệ số để nhân (gv xem trong chương trình môn học)
 • Trung bình kiểm tra lấy 40%

Lưu ý:

+ Điểm kiểm tra gv làm tròn, không cho điểm lẻ. Ví dụ: A có điểm kiểm tra là 5.5 GV làm tròn = 6.

+ Điểm trung bình kiểm tra gv không làm tròn. Ví dụ A có bài kiểm tra 1 = 5, bài kiểm tra 2 = 6. Hệ số là 1. Kết quả là 5+6/2 = 5.5

3.3. Điểm thi

Điểm thi lấy 50%. Hssv vắng thi, điểm thi = 0 => điểm tổng kết = 0.

Lưu ý:

 • Khi chấm bài thi gv không cho điểm lẻ (phải làm tròn). Ví dụ:  A có điểm thi là 4.5 trường hợp này gv làm tron = 5.
 • GV chấm bài thi tại khoa.

3.4. Điểm tổng kết

 • Nếu hssv có điểm tổng kết từ 5.0 trở lên là đạt, dưới 5.0 thì thi lại. Thi lại dưới 5.0 thì học lại.
 • Các cột điểm gv thực hiện, ghi đầy đủ trong sổ tay và nhập trong phần mềm máy tính tại khoa trước ngày hssv thi học kỳ lần 1 (liên hệ cán bộ BM để được hướng dẫn)

4. GV nhận sổ tay (liên hệ cán bộ bộ môn), ghi danh sách lớp vào sổ tay.

5. Hàng ngày khi lên lớp gv ghi sổ đầu bài: ngày lên lớp, số tiết, tiêu mục giờ giảng, số lượng hssv vắng và ký tên.

 

III. Nghiệp vụ thực hiện tại khoa/phòng ban

1. Trong quá trình giảng dạy gv ra vào đúng giờ, không đi trễ về sớm, không bỏ giờ, có tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình lên lớp. GV chỉ được đổi giờ khi: gv bị ốm; gia đình có tang; bản thân gv cưới hỏi. Trường hợp gv đổi giờ phải báo trước cho cán bộ BM và gặp cán bộ BM làm thủ tục đổi giờ.

2. GV khai giờ dạy trên phần mềm tại khoa. GV liên hệ cán bộ BM để thực hiện. (Nếu không khai giờ gv sẽ không thanh toán được thù lao).

3. GV nhận thù lao vào ngày 10 dương lịch hàng tháng, tháng nào chưa nhận thì chuyển qua tháng sau. Nhận thù lao tại Phòng TCKT (Nhớ mang theo CMND khi nhận tiền). Sau khi nhận thù lao gv nên ghi lại và đối chiếu xem đã nhận đủ theo hợp đồng không.

4. Thù lao gồm các khoản:

 • Dạy lý thuyết, trình độ thạc sĩ trở lên = 92.000đ/1 tiết; trình độ cử nhân = 90.000đ/1 tiết. (dạy thực hành = ½)
 • Tiền chấm bài, do Bộ môn phân công
 • Mỗi hssv học ghép gv được hưởng 50.000đ/1hssv (Chỉ được thanh toán khi hssv đó có điểm)
 • Hệ số (nhân theo quy định thu chi nội bộ hàng năm)
 • Tháng cuối gv bị tạm giữ thù lao khi nào thực hiện xong các thủ tục về điểm gv mới được thanh toán.

5. Xem lịch phòng học tại khoa hoặc trên web phòng CTCT-HSSV.

6. Xem thời khóa biểu trên web phòng đào tạo.

7. Xem nội quy học tập và biểu mẫu đổi giờ trên web phòng CTCT-HSSV.

8. Xem kế hoạch đào tạo toàn khóa; quy chế đào tạo trên web phòng đào tạo.

9. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân liên hệ phòng TCKT.

10. Nhập điểm trên phần mềm tại khoa (GV liên hệ cán bộ BM để được hướng dẫn và cấp password).

11. Khi kế t thúc môn học và xong các thủ tục về điểm gv phải nộp sổ tay và bài thi cho Bộ môn.  

Lưu ý:

 • Trên đây là một số nội dung thường xuyên sử dụng trong quá trình giảng dạy, ngoài ra gv có thể tham khảo thêm từ các văn bản của trường, từ cán bộ Khoa/Bộ môn. 
 • Giới thiệu cán bộ Khoa/Bộ môn
  • + Trưởng Khoa: Th.s Phạm Đình Huấn – Quản lý chung
  • + Bộ môn văn hóa – ngoại ngữ
   • Trưởng Bộ môn: T.S Ngô Văn Thiện – Phụ trách các môn: Toán – Lý – Hóa
   • Phó Trưởng Bộ môn: Nguyễn Hữu Vân – Phụ trách về ngoại ngữ
  • + Bộ môn Lý luận CT-TD-QS
   • Phó Trưởng Bộ môn: Th.s Cao Văn Dương – Phụ trách các môn lý luận chính trị, pháp luật
   • Phó Trưởng Bộ môn: Th.s Tống Ngọc Hiệp – Phụ trách các môn GDTC, GDQP.

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

PHẠM ĐÌNH HUẤN