ĐIỂM MÔN BƠI LỘI HK1 HỆ CAO ĐẲNG 17

Mọi thắc mắc liên hệ cô Hoa , Khoa GDĐC (ĐT:0983655936) từ 8h - 10h sáng Thứ Hai ngày 22/1 và 29/1 . Sau 10h thứ Hai ngày 29/1/2018, điểm chính thức gửi về phòng đào tạo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Diem-GDTC1-CD17.rar 268.235 KB