Kết quả lần 2 môn Toán Cao Cấp (lớp CK17A,B,C,D,E + OTO17A,B,C,D + DDT17C,D,E + DTTT17B + TD17B)

Mọi thắc mắc về kết quả môn học SV liên hệ qua email buiminhquan0307@gmail.com đến hết ngày chủ nhật (18/03/2018). Sau thời hạn này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TCC_K17_Lan2_Quan.rar 590.773 KB